zde se nacházíte:
Úvod > O společnosti > Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti

Prohlášení jednatele společnosti OMEGA REALITY k nakládání se svěřenými finančními prostředky klientů.

  1. Rezervační poplatky, vybírané na základě dohod o rezervaci a úhradě rezervačního poplatku, uzavírané mezi zájemcem o koupi a realitní kanceláři jsou spravovány na zvláštním samostatném účtu, vedeném u licencované banky. Je nepřípustné a zakázané používat tyto finanční prostředky ke krytí provozních potřeb realitní kanceláře. Vyúčtování složených finančních prostředků, tj. jejich převody na jiné účty se provádí až po řádném dokončení celého obchodního případu.
  2. Úschovy finančních prostředků, na žádost klientů provádí úschovu finančních prostředků některá ze spolupracujících advokátních kanceláří či notářská kancelář JUDr. Aleše Březiny, JUDr. Martina Foukala nebo JUDr. Jaroslavy Voclové.

V Praze dne 25. února 2013

Miroslav Havelka      
jednatel