zde se nacházíte:
Úvod > Naše služby > Pronájem nemovitostí

Pronájem nemovitostí

OMEGA REALITY je spolehlivým partnerem pro vlastníky nemovitostí, kteří se rozhodnou pronajmout svůj byt, dům či nebytový prostor. Při výběru potencionálního nájemce klademe důraz na jeho kvalitu. Důkazem toho je poskytování roční záruky na vyhledaného nájemce (pokud ukončí nájemce ve lhůtě 1 roku od uzavření smlouvy smluvní vztah bez udání důvodu, vyhledáme nového nájemce bez nároku na provizi). Nejde nám o krátkodobý zisk, ale o navázání dlouhodobého partnerství.

Pronájem nemovitosti v deseti bodech

Pronájem nemovitosti v deseti bodech

  1. Osobní prohlídka nemovitosti makléřem, projednání výše nájemného, záloh na energie a služby a rovněž požadavků pronajímatele na nájemce. Pořízení fotodokumentace.  
  2. Podpis smlouvy o zprostředkování.
  3. Realizace prohlídek se zájemci o pronájem (vždy za účasti makléře).
  4. Vyhledání zájemce, uzavření rezervace s konkrétní osobou.
  5. Vypracování smluvních dokumentů právním oddělením (smlouva o pronájmu, předávací protokol apod.) a zaslání dokumentů smluvním stranám prostřednictvím elektronické pošty.
  6. Podpis smluvních dokumentů, úhrada prvního nájmu a kauce v hotovosti do rukou pronajímatele.
  7. Předání nemovitosti a podpis předávacího protokolu včetně vybavení bytu/domu, stavu měřičů médií (elektřina, voda, plyn apod.) a počtu předávaných klíčů; vše za účasti makléře.
  8. Zajištění převodu médií (elektřina, plyn) ze strany OMEGA REALITY.
  9. Ověření spokojenosti pronajímatele i nájemce s celým průběhem pronájmu nemovitosti.
  10. Upozornění na potřebu prodloužení smlouvy o pronájmu před uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

10 nejčastějších otázek – pronájmy

Proč je pro pronajímatele výhodnější výhradní smlouva o zprostředkování?

Při podpisu výhradní smlouvy o zprostředkování získává pronajímatel záruku na nájemce po dobu jednoho roku (bližší informace v následujícím dotazu). Zajistíme převody energetických medií bez  účasti pronajímatele,  nemovitost prezentujeme nejen na nejnavštěvovanějších internetových serverech, ale také v časopisech (Grand reality, Real City) a v neposlední řadě získáte kvalitního „průvodce“ a partnera, při realizaci celého pronájmu. Bude  Vás  o průběhu obchodu pravidelně informovat a je vždy plně k dispozici. Tato smlouva se uzavírá na dohodnutou dobu, zpravidla dvou až tří měsíců.

Co znamená „záruka na nájemce“? A po jakou dobu ji RK poskytuje?

Záruka na nájemce se stala velmi oblíbenou a žádanou službou. Principem je záruka po dobu jednoho roku na vyhledaného nájemce, se kterým je uzavřena smlouva o pronájmu. V praxi to znamená, že pokud nájemce ukončí nájemní smlouvu předčasně nebo se projeví jako nesolventní či jiným způsobem delikventní a pronajímatel je nucen smlouvu z těchto důvodů ukončit před jejím řádným koncem, zajistíme vyhledání nového nájemce na vlastní náklady, bez nároku na provizi. Samozřejmostí je právní poradenství při nastalé situaci.

Jste schopni splnit mé požadavky na osobu nájemce?

Vždy klademe důraz na pečlivé prověření zájemce a maximální možné splnění požadavků majitele nemovitosti na budoucího nájemce (zakotveno ve zprostředkovatelské smlouvě). Vždy se řídíme přístupem, že hledáme takového klienta, u kterého bychom neměli obavy mu pronajmout vlastní byt či dům. Požadavky se zpravidla týkají počtu osob, které mohou nemovitost obývat, zda mohou být v nemovitosti přítomna domácí zvířata (eventuelně jaká), zda je povoleno kouření, uvádění adresy bytu jako místa trvalého pobytu a další výhrady a požadavky, které může pronajímatel mít.

Lze pronajmout každou nemovitost?

Ano, skutečně lze pronajmout téměř jakoukoliv nemovitost. Předpokladem je však pečlivé stanovení výše nájemného s ohledem na stav nemovitosti a lokalitu, ve které se nachází. Zkušený makléř je vždy připraven určit reálnou výši nájemného tak, aby se nemovitost pronajala maximálně během několika týdnů. Jakákoliv delší lhůta přináší pronajímali pomyslnou ztrátu.

Jaká je obvyklá výše kauce? 

Kauce je obvykle požadována  ve výši jednoho měsíčního nájemného, ať už bez poplatků, či s poplatky. U exkluzivně zařízených nemovitostí lze požadovat částku vyšší. Obecně však platí pravidlo – čím vyšší kauce, tím menší počet zájemců.

Jak lze předejít vymáhání nedoplatků na spotřebovaných energiích?

Problémům s vymáhání nedoplatků na energiích lze předejít převodem odběru energetických médií přímo na nájemce. Jedná se o odběr elektřiny a plynu, kdy je ukončena stávající smlouva o dodávce a uzavřena nová smlouva přímo s nájemcem. Pronajímatel tak žádných způsobem nebpřebírá zodpovědnost za spotřebu těchto energií a úhrada předepsaných záloh je zcela na nájemci, stejně tak jako úhrada případných nedoplatků. Po skončení smlouvy o pronájmu je nájemce povinen odběr na své jméno ukončit a převést zpět na pronajímatele. Vrácení kauce je ve smlouvě o pronájmu podmíněno dodržením této podmínky. V rámci exkluzivity zajištuje převod energií na nájemce OMEGA REALITY.

Je požadavek na zřízení trvalého pobytu  nájemce v pronajaté nemovitosti problém?

Mezi nejčastější důvody, proč nájemce potřebuje mít adresu trvalého pobytu v pronajaté nemovitosti, patří potřeba parkování v zónách placeného stání nebo umístění dítěte do školky nebo školy. Zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. říká, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k danému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Trvalý pobyt má pouze evidenční charakter a na vlastnické právo pronajímatele nemá žádný vliv. Nájemce k tomuto úkonu nepotřebuje výslovný písemný souhlas pronajímatele a naopak pronajímatel je oprávněn požádat příslušný úřad o odhlášení nájemce v případě, že smlouva o pronájmu skončila a nájemce tak neučinil sám.

Kdo by měl zajistit pojištění? Nájemce či pronajímatel?

Zde je potřeba rozlišit pojmy pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Pojištění nemovitosti chrání objekt jako takový proti rizikovým situacím, které mohou nastat jako např. úder blesku, vichřice, pád stromu apod. Pojištění movitých věcí řeší pojištění domácnosti a pokud vlastník nabízí pronájem bytu/domu včetně zařízení a vybavení, je v jeho zájmu uzavřít pojištění domácnosti. Jedná-li se o nezařízený byt, je na uvážení nájemce, zda bude své movité věci chránit pojištěním domácnosti. V obou případech se doporučuje, aby uživatel uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu, které se týká např. vyplavení nebo poškození sousedního bytu požárem způsobeným v pronajatém bytě a jiných situací, kdy nedopatřením dojde k poškození majetku třetí osoby.

Mohu si jako pronajímatel nechat klíče od pronajaté nemovitosti?

Ano, ponechání jednoho svazku klíčů u pronajímatele se doporučuje. Klíče, které si majitel nemovitosti ponechá pro případ nenadálých situací (nájemce na dovolené a únik vody v sousedním bytě apod.) lze zapečetit do obálky při předání bytu. Majitel je však oprávněn vstupovat do bytu/domu pouze za účasti nájemce po předchozím ohlášení (uvedeno ve smlouvě o pronájmu) nebo v mimořádných situacích, které mohou nastat a informovat o tom nájemce.

Vaše nabídka

Základní informace

Vyplňte prosím pole označená hvězdičkou.
Předmět: Prodej Pronájem Typ nemovitosti:
Lokalita: Dispozice:
Typ stavby: Vlastnictví:
Popis nemovitosti:

Fotografie nemovitosti

Obrázek č. 1:
Obrázek č. 2:
Obrázek č. 3:
Obrázek č. 4:

Kontaktní údaje

Příjmení: Jméno:
E-mail: Telefon:
Kde jste se o nás dozvěděli:
Doplňující informace:

Reference našich klientů

Poděkování za zprostředkování koupě rodinného domu

Dobrý den, rádi bychom Vám ještě jednou chtěli poděkovat za velmi rychlé a úspěšné vyřízení koupi nemovitosti v obci Rozseč. Velice si vážíme vašeho profesionálního...