zde se nacházíte:
Úvod > Naše služby > Energetické štítky

Energetické štítky

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Počítá se spotřeba zejména energie na vytápění, na ohřev teplé vody, umělé osvětlení, na vzduchotechniku či chlazení. Průkaz se skládá z hodnotícího protokolu a z grafického vyjádření celkových výsledků ve formě energetického štítku.


Podle průkazu je budova zařazena do jedné z kategorií energetické náročnosti na stupnici od A do G. Je to podobné jako například u elektrických spotřebičů. Nové a poměrně slušně zateplené budovy jsou nejčastěji v kategoriích B a C. U starších budov, které nebyly významně rekonstruovány, lze očekávat i kategorie D až G.


Průkaz může zpracovat pouze Energetický specialista vedený v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Průkazy se v ČR povinně zpracovávají již od roku 2009 pro nové budovy a rekonstrukce větších budov. Novelou zákona o hospodaření energií byla nově zavedena povinnost od 1.1.2013 zpracovávat Průkazy i k prodejům a pronájmům budov a k prodejům jednotek (bytů a nebytových prostorů).


Povinností vlastníka budovy je předložit Průkaz možnému kupujícímu nebo nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo pronájmu budovy. Dále je vlastník povinen předat Průkaz kupujícímu nebo nájemci budovy při podpisu kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy. Vlastník také  musí zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v Průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo pronájmu budovy.


Stejné povinnosti má také vlastník jednotky (např. bytu). V tomto případě se zpracovává Průkaz nikoli na jednotlivý byt, ale na budovu, v níž je byt umístěn. Tento Průkaz nezajišťuje vlastník jednotky, ale společenství vlastníků jednotek v budově. O poskytnutí Průkazu musí vlastník jednotky požádat písemně společenství vlastníků jednotek. Pokud vlastníkovi jednotky nebude Průkaz poskytnut, může jej vlastník jednotky nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Za nesplnění zákonných povinností hrozí vlastníkovi budovy nebo bytu pokuta.

Pro klienty OMEGA REALITY průkazy energetické náročnosti zpracovává společnost  DEKPROJEKT s.r.o.. Kontaktujte nás a získejte zvýhodněnou cenu. Bližší informace podá Ing. Simona Navrátilová, GSM 724 359 311, 222 242 233

Reference našich klientů

Poděkování za zprostředkování koupě rodinného domu

Dobrý den, rádi bychom Vám ještě jednou chtěli poděkovat za velmi rychlé a úspěšné vyřízení koupi nemovitosti v obci Rozseč. Velice si vážíme vašeho profesionálního...